POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU hydropomp.com.pl

 

I.    Informacje ogólne.

 

1.    Operatorem Serwisu hydropomp.com.pl, a zarazem Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony internetowej jest Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe HYDRO-POMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000089382, posiadająca NIP: 7270127470.

2.    Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób:

a)    listownie na adres: ul. Wróblewskiego 19, 93-578 Łódź;

b)    wysyłając wiadomość na adres e-mail: hydropomp@hydropomp.com.pl;

c)    telefonicznie pod numerem: 42 6814482

3.    Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a)    Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

b)    Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

c)    Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

4.    W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis hydropomp.com.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz  regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

 

II.    Informacje wprowadzone w formularzach/ankietach.

 

1.    Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika. Administrator przetwarza, w szczególności, następujące dane osobowe Użytkownika:

a)    Imię i nazwisko,

b)    Firma,

c)    Adres e-mail;

d)    Adres do korespondencji;

e)    Numer telefonu.

2.    Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia, takie jak: oznaczenie czasu połączenia, adres IP.

3. Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika w celach obsługi przesłanego zapytania, tj. w celu obsługi zgłoszenia serwisowego lub nawiązania kontaktu handlowego. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza ANKIETY przetwarzane będą w celach badania poziomu satysfakcji klienta..

4.    Dane osobowe przetwarzane będą:

a)    na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody;

b)    jeżeli jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;

c)    jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią tj. w szczególności zapobiegania oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, dochodzenia roszczeń.

5.    Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

III.    Informacje o plikach cookies.

 

1.    Serwis korzysta z plików cookies.

2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

4.    Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b)    sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c)    określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.    Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.    Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.  Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

9.    Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

10.    W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

11.    Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

12.    Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

IV.    Logi serwera.

 

1.    Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2.    Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a)    czas nadejścia zapytania;

b)    czas wysłania odpowiedzi;

c)    nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http;

d)    informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;

e)    adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

f)    informacje o przeglądarce użytkownika;

g)    informacje o adresie IP.

3.    Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.    Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

V.    Ochrona danych osobowych.

 

1.    Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. W szczególności będą to podmioty informatyczne, kadrowe oraz księgowe, a także dostawcy usług hostingowych.

2.    Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3.    Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, a w przypadku osób będących stroną umowy zawartej z Administratorem - do czasu przedawnienia roszczeń z tą umową związanych.

4.    Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych lub przez okres ewentualnej późniejszej archiwizacji tych dokumentów.

5.    Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

VI.    Prawa związane z ochroną danych osobowych.

 

1.    Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a)    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody;

b)    prawo dostępu do danych osobowych;

c)    prawo żądania sprostowania danych osobowych;

d)    prawo żądania usunięcia danych osobowych;

e)    prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

f)    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

g)    prawo do przenoszenia danych osobowych;

h)    prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2.    Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem.

 

VII.  P.B.W. „HYDRO-POMP” Sp. z o.o. nie powołała Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art.37. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych..) brak konieczności powołania takiego Inspektora.