Wyposażenie dodatkowe

 • elektroniczne urządzenie do pomiaru drgań, obrotów i kąta fazowego KSD-400,

 • przepływomierz ultradźwiękowy ENDRESS-HAUSER FLOW 93P w wykonaniu EX z zewnętrznymi sondami ultradźwiękowymi, zapewniającymi wysoką dokładność w niestandardowych aplikacjach bez ingerencji w proces,

 • analizator jakości zasilania sieci elektrycznej PQA825,

 • przenośne ramię skanujące FARO Fusion z laserową głowicą skanującą LLPV3,

 • urządzenie do laserowego osiowania firmy Fixturlaser model EVO,

Wyważanie statyczne oraz dynamiczne elementów wirujących maszyn i urządzeń

 • wyważarka SCHENCK CAB 820, nośność 2 T, średnica max. 2 m,

 • elektroniczne urządzenie do pomiaru drgań, obrotów i kąta fazowego KSD-400 oraz wyważania w łożyskach własnych.

Produkcja i regeneracja części zamiennych

 • regeneracja lub wykonanie nowych panewek łożysk ślizgowych,

 • wykonawstwo projektowanych i modernizowanych elementów maszyn,

 • wykonawstwo części zamiennych do remontowanych maszyn,

 • wykonawstwo części odlewanych.

Diagnostyka, badania i ekspertyzy techniczne

 • wykonanie ekspertyz technicznych maszyn i urządzeń,

 • wykonanie ekspertyz układów hydraulicznych,

 • nadzór i odbiór prac wykonywanych przez inne firmy,

 • badania i pomiary charakterystyk przepływowo–energetycznych maszyn,

 • badania diagnostyczne maszyn wirujących,

 • badania metalograficzne i badania składu chemicznego materiałów konstrukcyjnych,

 • regulacja układów sterowania i automatyki,

 • wyważanie wirujących części maszyn.

Remonty maszyn energetycznych

 • remont i modernizacje pomp, turbin, sprężarek, wentylatorów, przekładni hydrokinetycznych,

 • remonty, modernizacje i wykonawstwo instalacji hydraulicznych i pneumatycznych,

 • zabudowa nowych instalacji i maszyn,

 • wykonanie prototypów maszyn.

OFERTA

 

Projekty, konstrukcje i modernizacje maszyn

 • opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej maszyn i urządzeń,

 • opracowanie dokumentacji odtworzeniowej elementów,

 • projekty i modernizacje układów przepływowych maszyn i urządzeń,

 • projekty i modernizacje węzłów konstrukcyjno-ruchowych maszyn i urządzeń,

 • projektowanie pomp o specjalnych wymaganiach konstrukcyjno-ruchowych,

 • projektowanie systemów regulacji pomp, dmuchaw, wentylatorów, sprężarek,

 • projektowanie instalacji hydraulicznych i pneumatycznych,

 • modernizacje węzłów konstrukcyjno-ruchowych maszyn i urządzeń.