O FIRMIE

 

Przedsiębiorstwo Badawczo Wdrożeniowe HYDRO-POMP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jest od początku swojej działalności firmą inżynieryjną. Powstało w 1990r, w okresie intensywnych przemian i restrukturyzacji gospodarki krajowej.  Utworzone zostało przez liczną i doświadczoną grupę pracowników naukowo - badawczych Instytutu Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej prowadzących w ówczesnym czasie szeroką współpracę badawczo - wdrożeniową z różnymi krajowymi jednostkami przemysłowymi, eksploatującymi w procesach wytwórczych maszyny i urządzenia przepływowe.

PBW HYDRO-POMP jest wyspecjalizowaną firmą w dziedzinie maszyn i urządzeń przepływowych, znajdujących szerokie zastosowanie w energetyce, górnictwie, chemii i petrochemii, w zakładach przetwórczych, wodociągach, przepompowniach i oczyszczalniach ścieków. Zajmujemy się problematyką ich eksploatacji, remontów, regulacji, diagnostyką badań i pomiarów, wykonawstwem części zamiennych i prototypów.

P.B.W. Hydro-Pomp Sp. z o.o. posiada wdrożony zintegrowany system zarządzania wg norm:

•    ISO 9001:2015

•    ISO 14001:2015

•    ISO 45001:2018

potwierdzony certyfikatami.