AKTUALNOŚCI

 

Konferencje na których byliśmy 2023/2019:

 • XV Konferencja „ELEKTROWNIE CIEPLNE Eksploatacja - Modernizacje – Remonty”, 21-22 czerwca 2022r., „Modernizacja sprężarek typu 6RMY56 produkcji CKD zabudowanych w Elektrowni Bełchatów” 

 • XXVIII Kongres Użytkowników Pomp Pompy – Armatura – Napędy – Uszczelnienia, 21-22 kwietnia 2022 r., „Algorytm optymalizacji pracy zmodernizowanych pomp wody chłodzącej”

 • Konferencja naukowo-techniczna „Nowoczesne Technologie w Przemyśle”, 24-26 listopada 2021 r., „Algorytm sterowania pompami wody chłodzącej w aspekcie zwiększenia efektywności pracy bloku energetycznego”
 • Konferencja naukowo-techniczna „Nowoczesne Technologie w Przemyśle”, 24-26 listopada 2021 r., „Materiał o zwiększonej odporności na ścieranie i korozję dla układów przepływowych pomp ios”
 • Konferencja naukowo-techniczna „Nowoczesne Technologie w Przemyśle”, 24-26 listopada 2021 r., „Wyważanie wirnika hydrozespołu hz-3 i hz-1 w elektrowni wodnej dużej mocy”
 • Konferencja naukowo-techniczna „Nowoczesne Technologie w Przemyśle”, 24-26 listopada 2021 r., „Wysokosprawne bezkawitacyjne pompy diagonalne o regulowanej wydajności dla modernizacji zimnego końca turbiny”
 • Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2021, 13-15 października 2021r., Doważanie wirnika hydrozespołu Hz-3 i Hz-1 w Elektrowni Wodnej we Włocławku”

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRZEMYSŁ 4.0 - Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń, 20 listopada 2020 r., „Określenie powodów wysokiego stanu dynamicznego układu pompy zasilającej”
 • „Dedykowany algorytm i program dla optymalnego sterowania łopatkami kierownicy wstępnej w pompach wody chłodzącej”, XXVII Kongres Użytkowników, 6-7 lipca 2021r.

 • Webinarium BMP: Uszczelnienia w pompach przemysłowych, 29.04.2021r., Referat wprowadzający Wprowadzenie w tematykę uszczelnień

 • „Algorytmizacja problemów oraz digitalizacja procesów i urządzeń”, „Określenie powodów wysokiego stanu dynamicznego układu pompy zasilającej”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRZEMYSŁ 4.0, 20.11.2020 r.

 • „Analiza wybranych elementów instalacji wodociągowych w aspekcie ich awaryjności”, XXIII Kongres WOD-KAN-EKO, 17-18.11.2020r.

 • „Wybrane działania podnoszące efektywność energetyczną w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów”, „Wybrane modernizacje i monitoring pomp chemicznych i petrochemicznych”, XXVI Kongres Użytkowników Pomp, 1-2.11.2020 r, Płock

 • XXII Sympozjum ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2020, 4-5.11.2020 r., „Problemy modernizacji systemu sterowania sprężarek przepływowych w Elektrowni Bełchatów”

 • Podnoszenie efektywności oczyszczalni i ujęć wody, XXII Kongres Naukowo – Techniczny WOD-KAN-EKO 2019, 17 – 18.11.2019, Łódź.

 • Identyfikacja przyczyny nadmiernych drgań instalacji pompy zasilającej bloku energetycznego o dużej mocy, XX Konferencję Naukowo-Techniczną „Projektowanie, Innowacje Remontowe i Modernizacje w Energetyce – PIRE 2019”, 27 – 29.11.2019, Ustroń.

 • Modernizacja węzłów uszczelniających pomp ropy naftowej, XXIV Międzynarodowe Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal”, 9-10.10.2019, Żnin.

 • Modernizacje układu regulacji hydrozespołu Kaplana, Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2019, 9-10.10.2019, Solina.

 • Praca pompy zasilającej w układzie z pulsacjami zagrożeniem dla instalacji, ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2019, 09 – 11.09.2019, Bełchatów.

 • Praca układu pompowego wody zasilającej bloku energetycznego w obszarze niestabilnej pracy pompy, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elektrownie Cieplne Eksploatacja - Modernizacje -Remonty, 22-24.05.2019, Słok K/Bełchatowa.

 • Porównanie rurociągów PE z rurociągami stalowymi, Seminarium Akademii UPONOR podczas Targów WOD-KAN, 21.05.2019, Bydgoszcz.

 • Analiza pracy układu pompowego wody zasilającej w bloku energetycznym dużej mocy pracującego z zaniżoną mocą, XXV Kongres Użytkowników Pomp 2019 Pompy – Armatura – Napędy – Uszczelnienia, 16-17.05.2019, Legnica.

 • Wybrane działania podnoszące efektywność energetyczną w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, IV Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju, 1-2.04.2019r. Rzeszów.

 • Wybrane modernizacje i monitoring pomp chemicznych i petrochemicznych, Konferencja Chemia 2019, BMP, styczeń 2019r. Płock.

 

Artykuły w czasopismach branżowych i materiały konferencyjne 2023/2019:

 

 • Energetyka Cieplna i Zawodowa 6/2022. Modernizacja przekładni zębatej z wbudowanym sprzęgłem hydrokinetycznym pompy zasilającej w aspekcie bezpiecznej pracy kotła.

 • Pompy Pompownie 1/2022. Gdy występuje niestabilna praca.

 • Energetyka Cieplna i Zawodowa 2021 nr 6. Wyważanie wirnika hydrozespołów Hz-3 i Hz-1 w Elektrowni Wodnej we Włocławku.

 • Energetyka Cieplna i Zawodowa 2021 nr 3. Modernizacja pompy wody chłodzącej w elektrociepłowni.Energetyka 10/2020. Problemy modyfikacji systemu sterowania sprężarek przepływowych w Elektrowni Bełchatów.

 • Energetyka Cieplna i Zawodowa 6/2020. Modernizacja zespołu sprężarek w Elektrowni Bełchatów cz. 2.

 • Energetyka Cieplna i Zawodowa 5/2020. Modernizacja zespołu sprężarek w Elektrowni Bełchatów.

 • Energetyka Cieplna i Zawodowa 4/2020. Modernizacja sprężarki 6RMY56 zabudowanej Elektrowni Bełchatów.

 • Kierunek Wod-Kan 4/2020. Zastosowanie polietylenu w gospodarce obiegu zamkniętego.

 • Energetyka Cieplna i Zawodowa 2/2020. Modernizacja pomp 160D30. Wykorzystanie łopatek kierownicy wstępnej do sterowania parametrami przepływowo-energetycznymi.

 • Energetyka Cieplna i Zawodowa 1/2020. Modernizacja układu regulacji hydrozespołu.

 • Energetyka 11/2019. Identyfikacja przyczyn nadmiernych drgań instalacji pompy zasilającej bloku energetycznego dużej mocy.

 • Energetyka Cieplna i Zawodowa 8/2019. Wyeliminowanie pulsacji układu regulacji turbiny wodnej.

 • Energetyka Cieplna i Zawodowa 5/2019. Analiza pracy układu pompowego wody zasilającej w bloku energetycznym dużej mocy pracującym z zaniżona mocą.

 • XXIII Forum Ciepłowników Polskich. Materiały Konferencyjne Międzyzdroje 2019.Modernizacje układów hydraulicznych wybranych pomp dla systemów ciepłowniczych.

 • Kierunek WOD-KAN 4/2019. PEHD KONTRA GRP. Porównanie rur z polietylenu PEHD z rurami z GRP w aspekcie zastosowania w systemach retencyjnych.

 • Materiały konferencyjne Chemia Płock styczeń 2019. Wybrane modernizacje pomp dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego.

 • Kierunek Wod-Kan 1/2019.Stal czy polietylen. Ocena stanu technicznego rurociągu stalowego transportującego wodę w aspekcie zastąpienia go rurociągiem wykonanym z PE.

 • Pompy Pompownie 1/2019. Analiza techniczno-ekonomiczna rurociągów PE i stalowych transportujących solankę.