AKTUALNOŚCI

 

Konferencje na których byliśmy 2019/2020:

 • Wybrane modernizacje i monitoring pomp chemicznych i petrochemicznych, XXVI Kongres Użytkowników Pomp, 1-2 października 2020, Płock.

 • Podnoszenie efektywności oczyszczalni i ujęć wody, XXII Kongres Naukowo – Techniczny WOD-KAN-EKO 2019, 13 – 15 XI 2019, Łódź.
 • Identyfikacja przyczyny nadmiernych drgań instalacji pompy zasilającej bloku energetycznego o dużej mocy, XX Konferencję Naukowo-Techniczną „Projektowanie, Innowacje Remontowe i Modernizacje w Energetyce – PIRE 2019”, 27 – 29 XI 2019, Ustroń.

 • Modernizacja węzłów uszczelniających pomp ropy naftowej, XXIV Międzynarodowe Sympozjum Solne „Quo Vadis Sal”, 9-11 X 2019, Żnin.

 • Modernizacje układu regulacji hydrozespołu Kaplana, Polska Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2019, 9-10 X 2019, Solina.

 • Praca pompy zasilającej w układzie z pulsacjami zagrożeniem dla instalacji, ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2019, 09 – 11.IX 2019, Bełchatów.

 • Praca układu pompowego wody zasilającej bloku energetycznego w obszarze niestabilnej pracy pompy, XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Elektrownie Cieplne Eksploatacja - Modernizacje -Remonty, 22-24 V 2019, Słok K/Bełchatowa.

 • Porównanie rurociągów PE z rurociągami stalowymi, Seminarium Akademii UPONOR podczas Targów WOD-KAN, 21.05.2019, Bydgoszcz.

 • Analiza pracy układu pompowego wody zasilającej w bloku energetycznym dużej mocy pracującego z zaniżoną mocą, XXV Kongres Użytkowników Pomp 2019 Pompy – Armatura – Napędy – Uszczelnienia, 16-17 V 2019, Legnica.

 • Wybrane działania podnoszące efektywność energetyczną w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, IV Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju, 1-2.04.2019r. Rzeszów.

 • Wybrane modernizacje i monitoring pomp chemicznych i petrochemicznych, Konferencja Chemia 2019, BMP, styczeń 2019r. Płock.

 

Artykuły w czasopismach branżowych i materiały konferencyjne 2019/2020:

 • Zapowiedź - Energetyka Wodna 2020. Modernizacja układu regulacji turbiny wodnej.

 • Zapowiedź - Przegląd Solny 2020. Modernizacja węzłów uszczelniających pomp ropy naftowej.

 • Energetyka Cieplna i Zawodowa 1/2020. Modernizacja układu regulacji hydrozespołu.

 • Energetyka 11/2019. Identyfikacja przyczyn nadmiernych drgań instalacji pompy zasilającej bloku energetycznego dużej mocy.

 • Energetyka Cieplna i Zawodowa 8/2019. Wyeliminowanie pulsacji układu regulacji turbiny wodnej.

 • Energetyka Cieplna i Zawodowa 5/2019. Analiza pracy układu pompowego wody zasilającej w bloku energetycznym dużej mocy pracującym z zaniżona mocą.

 • XXIII Forum Ciepłowników Polskich. Materiały Konferencyjne Międzyzdroje 2019.Modernizacje układów hydraulicznych wybranych pomp dla systemów ciepłowniczych.

 • Kierunek WOD-KAN 4/2019. PEHD KONTRA GRP. Porównanie rur z polietylenu PEHD z rurami z GRP w aspekcie zastosowania w systemach retencyjnych.

 • Materiały konferencyjne Chemia Płock styczeń 2019. Wybrane modernizacje pomp dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego.

 • Kierunek Wod-Kan 1/2019.Stal czy polietylen. Ocena stanu technicznego rurociągu stalowego transportującego wodę w aspekcie zastąpienia go rurociągiem wykonanym z PE.

 • Pompy Pompownie 1/2019. Analiza techniczno-ekonomiczna rurociągów PE i stalowych transportujących solankę.