O Firmie
Zakres działalności
Oferta
Wybrane realizacje
Współpraca
Certyfikaty
Ankieta zadowolenia klienta
Kontakt
Diagnostyka, badanie i ekspertyzy techniczne
PBW HYDRO-POMP Sp. z o.o. prowadzi usługi badawcze oraz pracę teoretyczno – eksperymentalne w dziedzinie maszyn i urządzeń przepływowych. Zakres usług obejmuje:
 • badania odbiorcze maszyn, urządzeń i obiektów dla potwierdzenia wymogów ujętych w obowiązujących normach, przepisach lub umowach,
 • badania przepływowo-energetyczne maszyn i urządzeń oraz instalacji dla oceny ich parametrów i aktualnego stanu technicznego,
 • badania diagnostyczne stanu dynamicznego maszyn,
 • badania podstawowe obejmujące badania struktury przepływu (rozkład ciśnień i prędkości) prowadzone dla uzyskania maksymalnych sprawności modernizowanych lub prototypowych maszyn i urządzeń powiązane zwykle z doskonaleniem metod ich projektowania,
 • pomiary oporów hydraulicznych i pneumatycznych dla zoptymalizowania warunków pracy eksploatowanych maszyn i urządzeń,
 • pomiary amplitudy przemieszczeń oraz skutecznych wartości prędkości drgań,
 • pomiary charakterystyk rezonansowych maszyn wirujących,
 • wyważanie wirujących części maszyn.
W dziedzinie prac badawczych współpracujemy z Instytutem Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, w którym znajdują się stanowisko badawcze o mocy silników napędowych od 22kW do 150kW (obroty 0 % 10000obr/min)

PBW HYDRO-POMP Sp. z o.o. wykonuje ekspertyzy i prowadzi doradztwo techniczne obejmujące:
 • ustalenia przyczyn awarii maszyn energetycznych,
 • ocenę skuteczności i niezawodności działania węzłów konstrukcyjno-ruchowych ,
 • ocenę elementów maszyn na podstawie badań ultradźwiękowych, struktury metalograficznej i składu chemicznego materiałów konstrukcyjnych
 • komputerową optymalizację współpracy zespołu pomp z napędami zmienno-obrotowymi.


Diagnostyka, badanie i ekspertyzy techniczne
O FirmieZakres działalnościOfertaWybrane realizacjeWspółpracaCertyfikatyAnkieta zadowolenia klientaKontakt